Co-sleeping, czyli zalety spania z dzieckiem

Co-sleeping

Współspanie z dzieckiem ciągle pozostaje tematem kontrowersyjnym. Na temat takiego rozwiązania  ciągle pojawiają się słowa krytyki zarówno w rozmowach prywatnych, jak i media starają się stawać w roli ekspertów i negować zalety spania z dzieckiem. Niektórzy mylnie argumentują, że spanie z dzieckiem jest po prostu niebezpieczne. Uważają, że narażone jest bezpieczeństwo fizyczne dzieci, kiedy to rodzic miałby je przygnieść czy przykryć niefortunnie kołdrą, jak i uznają, że dziecko może przez to stać „za bardzo przywiązane do rodzica” (cokolwiek to znaczy). Jednak takie argumenty, jak się okazuje, nie mają żadnego potwierdzenia w przeprowadzonych dotąd badaniach naukowych. Jeśli przyjrzeć by się tym badaniom, dostrzeżemy inne, jednoznaczne wnioski na temat spania z dzieckiem. Otóż jasno wynika, że współspanie z dzieckiem niesie ze sobą wiele korzyści, a także jest w pełni bezpieczne. Dziś porozmawiamy więc o zaletach spania z dzieckiem. Zapraszamy do lektury!

  1. Spokojny sen obojga

Rodzic dla dziecka jest swego rodzaju ostoją i daje mu pełne bezpieczeństwo. Nie ulega wątpliwości, że dzieci śpiące u boku rodziców, są o wiele spokojniejsze w nocy. Ich sen jest stosunkowo trwały, pozbawiony lęków nocnych, gwałtownego wybudzania się czy płaczu. Ponadto, jak donoszą badania, w porównaniu z dzieci, które śpią same, dzieci śpiące z rodzicami płaczą cztery razy krócej. Dziecko śpiące samo, narażone jest na wzrost adrenaliny, spowodowane lękami nocnymi, a tym samym przyspieszenie akcji serca oraz zwiększenia ciśnienia krwi. Takie sytuacje mogą trwale zakłócić sen i powodować jego długotrwałe zaburzenia.

  1. Fizjologia pełna stabilizacji

Jak wykazują badania, dzieci, które śpią z rodzicami, mają stabilną temperaturę działa, regularny rytm serca i co ważne – regularny oddech, w którym nie ma długich przerw, niż w porównaniu do dzieci śpiących samodzielnie.

  1. Zmniejszenie ryzyka SIDA

Nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt to problem ciągle spotykany. Badania prowadzone na całym świecie, dotyczące SIDA, czyli Sudden Infant Death Syndrome, dowodzą, że najniższy czynnik zespołu nagłego zgonu niemowląt, jest tam, gdzie współspanie jest normą. Statystyki podają jasno, że dzieci śpiące z rodzicami w łóżku lub w dostawce, są  aż czterokrotnie mniej narażone na ryzyko wystąpienia SIDS. Badania również jasno wskazują,  że oddech rodzica, w tym wydychany dwutlenek węgle, działają stymulująca na oddech śpiącego dziecka.

  1. Zdrowie emocjonalne

„Zbytnie przywiązanie się dziecka do rodzica” to mit, który tak naprawdę nie do końca jest zrozumiały. W naturalnym rozumieniu więzi rodzic-dziecko, nie ma „zbytniego przywiązania”. Takie pojęcie nie istnieje. Miłość rodzica do dziecka, jak i dziecka do rodzica jest sprawą indywidualną i bez wątpienia niepodważalną. Ponadto zaznaczyć należy, ze współspanie z dzieckiem pomaga w budowaniu więzi, a także korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Dziecko czuje się przede wszystkim spokojne i bezpieczne. Co więcej, jak wskazują badania, dzieci, które spały z rodzicami (oczywiście niezależnie od wieku, bo nie ma górnej granicy, do kiedy dziecko może spać z rodzicem), dorastają w większym poczuciu własnej wartości, są również mniej lękliwe i w szybszym tempie stają się niezależne. Uznaje się także, że współspanie korzystniej wpływa na ich rozwój w szkole, relacje społeczne i późniejsze związki. Badania wykazały, że dzieci, które śpią lub spały z rodzicami, rzadziej borykają się także z problemami psychicznymi.

  1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Oczywiście przeciwnicy współspania z dzieckiem znajdą kilka argumentów na przestrzeni lat na to, że doszło do śmiertelnych wypadków, kiedy to dziecko spało z rodzicem. Jednak takie sytuacje są naprawdę wyjątkami i wymagają dokładnej analizy. Dane z prowadzonych badań wykazują, że ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków jest o trzy razy większe w przypadku dzieci, które śpią same. Oczywiście zachowane musza być pewne standardy. Nie musimy wspominać chyba, że niedopuszczalne jest przez rodzica palenie papierosów czy spożywanie alkoholu i późniejsze dzielenie łóżka z dzieckiem.

Podsumowanie

Współspanie z dzieckiem staje się coraz bardziej popularne, ale ciągle ma grono przeciwników, którzy snują jedynie domysły, dotyczące rozwoju dzieci, nie sięgając do literatury czy dostępnych badań. Co-sleeping niesie ze sobą wiele zalet dla dziecka, jak i rodzica, a przede wszystkim gwarantuje komfortowy sen i bliskość, która dla dziecka (bez względu na jego wiek jest ogromnie ważna.